Aktuelt

Den sidste jul ved den nu nedrevne remise

Lokalhistorisk Forening for Tølløse Egnen afholder sit næste møde i 2019

torsdag den 14. februar 2019, kl. 19.30 i Aktivitetshuset.

Globetrotteren Jan Tvernø fortæller 'Røverhistorier fra alverdens støvede landeveje'

Traktement: Kaffe/kage, medlemmer 30 kr. ikke medlemmer 50 kr.

 

 

.

                                              

Elverdammens møllerende

Dyssen ved Nyby

Hovstien (foto MAW)

Lægeboligen på Villavej (foto MAW)

Hov! Hvor blev Hovstien af?

Hov! hvor er stien?
(foto MAW)

Vær med til at trampe Hovstien til!

Hovstien eller Gedestien er foreningens hjertebarn. I flere omgange har bestyrelsen beskåret hegnet og forhandlet med kommunen og ikke mindst Stiftet om stiens fortsatte eksistens.

Da et medlem af bestyrelsen for Lokalhistorisk Forening for Tølløse Egnen forleden dag foretog en besigtigelse af Hovstien/Gedestien, måtte han konstatere, at den over en strækning på ca. 130 m var blevet pløjet op.

Og her troede vi, at stien omsider var velforvaret! Pløjningen må bero på en misforståelse, for på det første stykke fra Kvarmløse plejer der at være en 1 til 1,5 m bred græsbevokset sti.

Nu er man visse steder og netop på den første strækning nødt til at gå i sumpede plovfurer, og det har aldrig været meningen. Stien indgår i den kommunale stiplan, blev genetableret  efter aftale med lodsejerne og navnlig Aastrup, og den skulle nødig gå af brug som følge af den hårdhændede behandling.  Pløjningen har dog den lille fordel, at der ikke til forår med det samme skyder meterhøje brændenælder op, men vi må håbe, at stien fremover skånes. Den er jo en historisk perle og Tølløseborgernes nærmeste forbindelse til Elverdamsdalens herligheder.

 Skaden er ikke uoprettelig. Men nu er det op til borgerne: stien skal trampes til igen, og når marken er harvet og tilsået bliver den forhåbentligt igen til en jævn græsbevokset sti.

Alle brugere af stien, både unge og gamle, opfordres herved til at tage de solide støvler på og trampe lidt af plovfuren til. Hvis alle hver gang bare tager et lille stykke, skulle stien kunne være fin igen til foråret.