Tilmelding til Ledreborg

Der er åbent for tilmelding til turen til Ledreborg med champagnerundvisning.

Dato: den 11. september.

Opsamling: Ugerløse kl. 8.50, St. Merløse kl. 9.05 og Tølløse St. 9.15.

Max. antal deltagere 50 pers.

Tilmelding gælder først efter indbetaling af pr. pers. 500 kr. (medlemmer), 600 kr. (ikke medlemmer). Prisen omfatter adgang til Ledreborg Slot, frokost på Fasaneriet, og en kaffestop på hjemturen.

Tilmelding senest den 1. august på tlf. (mob. 31 42 48 84) eller e-mail til Carsten Kristoffersen (carsten@tollose.dk).

Konto 4398 5397081 eller MobilePay 97998.

Husk venligst at angive navn og Ledreborg.

 

 

 

 

Byvandring i Kr. Eskilstrup

De fire guider. (foto MAW)

Det er skønt at mødes igen! Torsdag den 10. juni holdt Lokalhistorisk Forening for Tølløse Egnen sit første møde i 2021.

Under en blå himmel med hvide skyer, fuglesang og blomstrende hvidtjørn var gensynsglæden stor, da 40 medlemmer samledes ved spejdernes hytte i grusgraven ved Kr. Eskilstrup. Et medlem kunne fortælle, hvordan stedet så ud, den gang hun var barn. Der var fuldstændigt bart, da hendes far gravede grus! Og de små graner han plantede, skulle vandes, passes og nusles, fordi de havde svært ved at gro. Mere end 50 år efter grusgraven blev lukket, har naturen taget den tilbage og den er nu sprunget i skov på smukkeste vis, så spejderne har de dejligste vilkår. De havde venligst stillet deres hytte til rådighed for foreningen til dette arrangement.

Fire medlemmer med rødder i Kr. Eskilstrup havde meldt sig som guider på byvandringen. Ove, Fanny, Lissie og Jonna viste rundt og fortalte om deres gamle landsby, dens historie og dens beboere. Imens var der dækket op ved spejderhytten og der fortsatte det hyggelige samvær med snak, spisning og lidt køligt at drikke. Det var den smukkeste sommeraften man kunne ønske sig til dette arrangement. Og det var en fryd for bestyrelsen igen at kunne hilse på medlemmerne.

Næste møde bliver generalforsamlingen den 11. juni og derefter går turen til Ledreborg den 11. september.

Referent

Marina Wijngaard  

 

Skibssætningerne ved Lejre (foto taget i 1995)

Tølløse Egnen - udsigt fra vejen til Frederiksund (foto Ejlif Rude)

Medlemskab

 

Indmeldelse kan ske til foreningens særlige mail: indmeldelse@tollose.dk

eller et medlem af bestyrelsen.

Kontingent

Ægtepar:              250 kr.                                               Enlige:           150 kr.

Kontingentet er for et helt år og kan betales ved mødeaftenerne i januar og februar. Ved kontantbetaling medbringes den tilsendte opkrævning. Der kan også indbetales på konto 4398 5397081 eller via MobilePay på 97998 inden 1. marts.

Oplys os din e-mailadresse, og få vigtig info direkte i din mailboks.

Vi har i den sidste tid måtte aflyse flere af vores arrangementer, og i den forbindelse ville bestyrelsen ønske at kunne sende direkte besked herom.

Vi har derfor et stort ønske om at kunne sende vore medlemmer informationer direkte i deres mailboks, så vi kan undgå at folk kommer til at gå forgæves.

Vi vil derfor stærkt opfordre medlemmerne til at oplyse deres e-mail adresse til: medlemsinfo@tollose.dk

 

Er der medlemmer, der ønsker transport til møderne? Ring til et af bestyrelsesmedlemmerne, som vil hjælpe med samkørsel.

Gæstebillet til foredrag: 20 kr. Medlemmer af vore søsterforeninger gratis.

Kaffe med brød: 30 kr. 

Ikke-medlemmer kan, hvis der er plads, deltage i udflugter m.v. mod forhøjet deltagerpris.

Løssalgspris på ekstra numre af medlemsbladet: 30 kr.

 

 

Foreningen

Stubmøllen i Gl. Tølløse (nedbrændt i 1926)

Lokalhistorisk Forening for Tølløse Egnen blev stiftet den 18. august 1983 og har som medlemmer en række interesserede borgere, der påtager sig at støtte og udføre et kulturelt arbejde i samarbejde med Tølløse Lokalhistorisk Arkiv.

Foreningen arbejder for:

• at udbrede kendskab til og vække interesse for lokalhistorien i den tidligere Tølløse Kommune.
• at arrangere foredragsaftener, udflugter og udstillinger om lokalhistoriske emner, men også om emner udover lokalområdets grænser. 
• at fastholde tidligere og aktuelle lokale begivenheder i ord og billeder og at sikre levneds-beskrivelser for eftertiden samt arbejde for at bevare vor lokale kulturarv.

 

Foreningens bestyrelse samarbejder aktivt med forskellige instanser: Miljøministeriet, kommunen, regionen, museerne, bylaug, naturfrednings-foreningen og de andre lokalhistoriske foreninger i kommunen. 

Foreningen gør et stort arbejde for at fremkomme med relevante kommentarer til kommunens lokalplaner og til al anden offentlig planlægning, for så vidt disse indeholder elementer af bevaringsværdier af lokalhistorisk karakter. Desuden udgives hæfter om emner af lokalhistorisk interesse i samarbejde med Lokalarkivet. Medlemsbladet udkommer to gange om året.

 

  

 

Tempelkrogen Nord 2019 (foto Ejlif Rude).

Dæmningens navn er Asserholmdæmningen og skal ikke forveksles med Elverdamsdæmningen.
Man kan gå hele vejen rundt om vådområdet. Det er en tur på 5 km. Øverst i billedet yderst til højre skimtes Tempelhuse. Næsten midt i billedet ses Lommestenen.

  • Udsigt mod Tempelhuse (foto MAW)

  • Udsigt mod sydvest (foto MAW)

  • Broen over Elverdamsåen (foto MAW)

Pumpehuset

Foreningen i samarbejde med andre, herunder Fællesskab Tølløse, arbejder for bevarelse af pumpehuset på Asserholmdæmningen.'

Friluftsrådet har bevilget et beløb til istandsættelse af etageadskillelsen. Primus motor: Eskild Lund.