Elverdammens møllerende

Dyssen ved Nyby

Have Borup Gl.Skole foto MAW

Kr. Eskilstrup station

OHJ38

Julemødet

Den sidste jul ved den nu nedrevne remise

Lokalhistorisk Forening for Tølløse Egnen afholder sit julemøde

torsdag den 13. december 2018 i Aktivitetshuset Tølløse. Kl. 19.30                                                                                                                                        

Foredrag ved sognepræst Ole Bach Piekut.

”Udsendt for Danmark” 

Feltpræst Ole Bach Piekut vil fortælle om sit arbejde med de danske soldater i Afghanistan, ISAF 16. Foredraget vil handle om landet, missionen, om hjemkomsten og de udfordringer og opgaver som feltpræsten og soldaterne står overfor.

Ole Bach Piekut blev præsteindsat i Tølløse Kirke den 16. juli 2017. Han har som feltpræst været i Kosovo, Libanon, Afghanistan, Irak og i en periode været sygehuspræst på Køge Sygehus samt været feltpræst ved hærens sergentskole og hærens officersskole.

Traktement: Kaffe/gløgg/æbleskiver, medlemmer 30 kr. ikke medlemmer 50 kr.