Lokalhistorisk Forening for Tølløse Egnen

Stubmøllen i Gl. Tølløse

Lokalhistorisk Forening for Tølløse Egnen blev stiftet den 18. august 1983 og har som medlemmer en række interesserede borgere, der ønsker at støtte og udføre et kulturelt samarbejde med Tølløse Lokal arkiv.

 Foreningen bestræber sig bl.a. på

• at udbrede kendskab til og vække interesse for lokalhistorien i de fem sogne i den tidligere Tølløse Kommune

• at arrangere foredragsaftener, udflugter og udstillinger

• at fastholde tidligere og aktuelle lokale begivenheder i ord og billeder og sikre levnedsbeskrivelser for eftertiden samt arbejde for at bevare vor lokale kulturarv.

 

Foreningens bestyrelse samarbejder aktivt med kommunen, regionen, museerne, naturfredningsforeningen, bylaug og historiske foreninger i nabokommunerne. 

Foreningen er medlem af Dansk Lokalhistorisk Forening (DLF) – (http://dansklokalhistoriskforening.dk)

Kontingent 2019: par 250 kr., enlige 150 kr.

Indmeldelse pr. E-mail til foreningens E-mail adresse: mail@tollose.dk

Konto: Danske Bank reg. nr. 4398, konto 0005397081

MobilePay 97998

CVR/SE 30640640