Lokalhistorisk Forening på Tølløse Festival

Deltagelse i Tølløse Festival

Der var hele dagen jævnt besøg i vores paviljon, som vi delte med Petanque Klubben.

Der var tre plancher med gamle billeder fra 'historiske' festivaler og de seneste billeder fra 2017.

Hvad man dog kan finde på loftet ...

(foto MAW)

Første sal i stationsforstanderboligen på Tølløse Station er unægtelig et interessant sted. Der er lavt til loftet i soveværelserne, som delvis står uændret siden bygningens opførelse i 1875.

På selve loftsektionen, som strækker sig over ventesalen og den del, der nu huser kiosken, stod der mellem forskelligt skrammel en tavle. Da lejeren af stationsforstanderboligen vendte den om, viste den sig at være en reklametavle for TMR – Tølløse Mellem- og Realskole fra frøken Louise Hoyers tid. Louise Hoyer ville hverve elever til sin eksamensberettigede realskole og kostskole. Eftersom hun købte skolen i 1928 må tavlen snart være 90 år gammel! Den måler vel hen ved 140 x 140 cm og har været slået op et sted, hvor den kunne tiltrække forældres opmærksomhed. Det har sandsynligvis været på en af de større stationer.

Hvordan den er havnet på loftet på Tølløse Station, vides ikke.

Skiltemaleren har desværre ikke dateret eller signeret sit værk. Midt på tavlen har han afbildet de to skolebygninger. Det er fint håndværk. Tavlen er lidt beskidt, og trænger måske til en forsigtig rengøring, men den er et stykke historie. Den fortæller, at et kostskoleophold skulle koste ca.1000 kr. om året, og at man både optog piger og drenge helt ned til syvårsalderen. Det første år var der to kostelever, det næste fire og derefter voksede antallet støt. Storhedstiden har vel været de år, hvor kosteleverne (indtil slottet nedbrændte i 1942) boede under herskabelige forhold på Tølløse Slot. I en overgang i tresserne var der så mange, at byens borgere med en vis skræk så frem til det nye skoleår i august.’Kosteleverne kommer!’

Nu er vi kun glade for alt det liv og musikken, som Sejergårdsskolen bringer til byen. Og tavlen er nu vendt tilbage til dens oprindelige hjemsted: dvs. skolelederens kontor.

OHJ38 kom til Tølløse

OHJ 38 kører fra Tølløse
(foto MAW)

For togentusiaster var det en herlig dag, da OHJ38 den 29. april efter næsten 30 års pause igen lod sin fløjte gå i Tølløse. 

Lokomotivets byggeår er 1917, leveret af firmaet Henschel i Kassel. Det skal rumme 6,5 m3 vand og 1,5 tons kul. 

Kullene til Veteranbanen leveres fra Polen, og det er ikke billigt at fyre op under kedlen. Det tager sin tid at få dampen op og vi, der kan huske remisen i Tølløse, ved at det for fyrbøderne var spørgsmål om at stå tidligt op.

OHJ38 blevet sat i drift på Fyn, men efter at have skiftet selskabstegn en gang, endte det i 1968 på Odsherredsbanen. Det kom også i anvendelse på Høng-Tølløse banen. Udstyret med sneplov blev det bl.a. brugt til at rydde sne i isvinteren 1979. Da måtte damplokomotivet give op, det væltede i en kæmpe snedrive og måtte hejses på skinnerne igen. Det er jo ikke en måde at behandle et gammelt lokomotiv på. Det kom igang igen, men endte med at stå i remisen i Tølløse indtil november 2003. 

Den 15. november 2003 blev OHJ38 flyttet fra Tølløse til Høng. Derfra kom det til Asnæsværket, som  havde indvilget i at huse det under en komplet istandsættelse. Det gamle lokomotiv blev skilt ad ned til de mindste dele, og derefter genopbygget. Hele processen - inklusive tilvejebringelse af de nødvendige finansielle midler - tog 14 år. Historien om lokomotivets  instandsættelse  kan læses i bogen om OHJ38.

I 2016 besluttede DONG, at lokomotivet ikke længere skulle optage plads på Asnæsværket, og  den 20. juni 2016 blev OHJ38 flyttet til Høng. Transporten skete ad landevejen! Den 29. november 2017 kørte lokomotivet sin første prøvetur Høng-Stenlille.    

Høng-Tølløsebanens særlige veteranlokomotiv må vel være Gerda, officielt kaldet HTJ litra G nr. 626. Hun kommer desværre foreløbig ikke til at køre igen, men opbevares nu under trygge forhold på Fyn. Det ville være herligt også at se hende køre igen, men det har lange udsigter.

Tølløse, den 29. april 2018