Andre nyttige links

I arkiv.dk søger du i materiale, der opbevares i mere end 550 danske lokal- og stadsarkiver samt et mindre antal specialsamlinger

Adgang til statens Arkiver, vejledninger m.m.

Her kan man se kirkebøger, folketællinger og m.m. som er nyttige i forbindelse med f. eks. slægtsforskning

Dansk Lokalhistorisk forening