Udsendt fra Danmark

Referat fra foreningens julemøde den 13/12-2018.

 Sognepræst og feltpræst Ole Bach Piekut gæstede foreningen i Aktivitetshuset Tølløse med sit foredrag ”Udsendt fra Danmark”

75 personer var mødt frem for at høre det spændende foredrag om Oles udsendelse til Afghanistan med danske soldater i 2013/14 i alt 6½ måned i Helman Provinsen.

Ole fortalte om forberedelserne inden udsendelsen, hvor han trænede på lige fod med soldaterne bl.a. i våbenbrug, men også en periode hvor han fik et godt indtryk af de mennesker bag uniformen, som blev sendt afsted på vegne af Danmark, verdensfreden og bekæmpelsen af Taliban. Missionen var absolut ikke ufarlig, i alt 43 danske soldater blev dræbt under de forskellige missioner i årenes løb. Afghanistan er et fattigt land, hvor gennemsnitsalderen bare er 36 år. Landets mange naturrigdomme bliver ikke udnyttet pga. krige og konflikter, som i utrolig mange år har hærget lande. Den største eksportvare er opium.

Danskerne var stationeret på basen Camp Bastion i Helman. Helman er 1½ større end Danmark med en lille million indbyggere. Man var så småt ved at afvikle basen, som var en af verdens største militærbaser med 30.000 soldater stationeret. Den danske styrke var på 350 mand organiseret i forskellig strukturer med hovedvægten lagt på 3 tanks fra Jyske Dragon Regiment. Disse tanks var frygtet af Taliban, da deres moderne våben var effektive på stor afstand både dag og nat, så Taliban gav dem øgenavnet ”guds finger” på grund af deres ødelæggende træfsikkerhed. Ud over at fungere som præst for soldaterne var Ole også på flere patruljer i ørkenen. Forrest i sådan en patrulje- kolonne af køretøjer kørte en speciel armeret vogn, som kunne sprænge evt. miner og bomber inden de resterende køretøjer kom frem. De efterfølgende køretøjer holdt sig nøje til det første køretøjs spor i sandet. Det var ingeniørtroppernes opgave at rydde miner m.v. De havde også fået et øgenavn af Taliban ”de vantro slaver”.

På selve basen, som var udstyret med elektronisk overvågning både til lands og i luften, måtte soldaterne kun bevæge sig rundt bevæbnet med pistol eller gevær, dette gjaldt også for feltpræsten Ole. Faktisk var det kun, når man var i bad, at man kunne lægge våbnet fra sig, dog så man umiddelbart hurtigt kunne få fat i det igen hvis nødvendigt. En af de risikomomenter  i selve lejren var de afghanske soldater, som flere gange viste sig at være  Taliban i uniform, som pludselig åbnede ild mod soldaterne inde i lejren. Raket angreb fra Taliban fandt sted næsten hver dag, så med 50 til 100m afstand var der sikkerhedsrum man kunne benytte under de pludselige raketangreb, hvor der dog normalt var ca. 25 sekunders varsling via basens elektroniske sporingssystemer. Ole fortalte om sine mange samtaler med de udsendte soldater. Nogle var udsendte for første gang og meget nervøse i starten, andre have både 4 og 5 udsendelser bag sig og var mere garvede. Et gennemgående træk hos soldaterne var, at de tit manglede forståelse fra venner og bekendte for, at de havde ladet sig udsende, for manges vedkommende langt væk fra koner og børn. De fleste ønskede at være med til på sigt at gøre Afghanistan mere tryg og sikker, sikre skolegang, vandforsyning og infrastruktur, men de sagde ofte derhjemme, at de tog på missionen for pengenes skyld.

Noget der ikke blev accepteret i lejren var sjusk og dovenskab, da man skulle kunne stole på hinanden og ikke i en skarp situation pludselig kunne komme i knibe pga. sjusk.

Søndagsgudstjenesten i lejren blev holdt i et telt, som altid var stopfyldt. For soldaternes vedkommende kunne man sig at fedtet var skåret fra, det handlede om livet, døden og evigheden – og ikke mindst om at overleve.

Efter Oles utrolig levende og oplysende foredrag var der spørgsmål fra forsamlingen, mest gående ud på de psykiske skader, som mange soldater har pådraget sig under udsendelserne gennem årene (PTSD).

Ole medgav, at før og efter de fredsbevarende udsendelser på Balkan, var der ikke gjort meget vedr. soldaternes psykiske tilstand ved hjemkomsten, og mange tog varig skade af deres krigstraumer.

Helt anderledes er forberedelserne nu om dage både før og efter udsendelserne, men selvfølgelig er det ikke alle, som slipper uden psykiske problemer, og mange er desværre også blevet fysisk skadede, men også her gøres der meget for at hjælpe soldaterne til en tålelig tilværelse.

Hvad angår danske soldaters udsendelser til verdens brændpunkter er Ole Piekut en garvet herre. Han har også været udsendt til Kosovo, Libanon og Iraq.

 

Referent

 

Sv. Aage Kejlskov Jørgensen

 

Arkivernes Dag 2018

Kampestensladen ved Merløse Gaard (foto MAW)

Temaet for Arkivernes Dag i Tølløse Lokalarkiv var i år 'Smukke steder i den gamle Tølløse Kommune.

Foreningen havde i anledning af temaet udarbejdet en folder om naturoplevelser omkring Tølløse. 

116 gæster besøgte biblioteket for at se de mange billeder af de smukke landskaber og markante bygninger i de fem sogne. 

 

 

 

Guld og grønne skove

Fra en guldgraveravis! (foto MAW)

Guld og grønne skove.

Foredrag ved middelalderarkeolog Martin Pavón, den 8. november 2018

Foredraget blev indledt med tal, fakta og anekdoter om guldets historie. Som grundstof findes det i en begrænset mængde og menes, at være dannet i et gammaglimt ved sammenstød af to neutronstjerner.   Dvs. at guldet er ’stjernestøv’. Guld er verdens vigtigste ædelmetal. Det er forholdsvis blødt og hverken forvitrer eller ruster. Genstande af guld har været prestigesymbol i mange kulturer, forbeholdt eliten på grund af dets sjældenhed. Ud over til fremstilling af smykker anvendes det som sikker investering under økonomiske kriser. Samtidigt er det et vigtigt industrielt råstof til industriel, medicinsk og teknisk anvendelse. I mange århundreder dannede guldreserven grundlaget for et lands økonomi. Den engelske dronning tjekker fortsat én gang om året rigets guldreserve, der opbevares under Bank of England.

Historisk set har der altid været stor interesse for det gyldne metal – kilder peger på, at guld har været betragtet som værdifuldt materiale de sidste 6.000 år. I Senmiddelalderen har man på vore breddegrader bestræbt sig på at frembringe det ved alkymi– hvilket imidlertid er umuligt.  Den mest berømte alkymist var Gunner Rosenkrantz, som gav inspiration til H.C. Andersens eventyr om Valdemar Daa og hans døtre.

I 1800tallet kom der gang i det store goldrush i Californien, hvor nogle vandt sig formuer og andre gik til i elendighed. Her brugte man bl.a. en teknik, hvor hele bjergsider blev skyllet væk med store vandkanoner, og arrene i landskabet er stadigvæk synlige.  Moderne tiders skattejægere, f.eks. Odyssee Marine Exploration kan med særligt udviklet teknisk udstyr nu gå ned i store dybder på verdenshavene for at bringe sunkne skatte til overfladen. En kampvogn, importeret fra Kuwait, viste sig at indeholde et større guldskat. Guldet måtte afleveres, men der var findeløn til de to importører. 

 Efter pausen handlede foredraget om oldtidsguld og guldfund på Sjælland

Det ældste guldfund i Danmark dateres til Bondestenalderen. Der er et halssmykke, en såkaldt lunula (lille måne), som blev fundet på Grevinge Mark.  Boeslunde er kendt for store guldfund. Her er der over årene fundet seks guldkar, heraf to med hestehovedhanke, seks svære guldarmringe (edsringe) med en samlet vægt på næsten 2,9 kg. Hertil kom i 2013 yderligere fire edsringe, fundet vha. metaldetektor, og i 2015 et enestående fund af ca. 2000 små, spiralsnoede, smalle guldstrimler. Formålet med disse spiraler kendes ikke.  

Det største guldsmykke fra Vikingetiden er halsringen fra Tissø. Det er en enestående snoet ring, dateret til 900-tallet. Den vejer 1,83 kg og har oprindeligt vejet mere, fordi en af snoningerne er delvis pillet af. Guldfund fra Vikingetiden er sjældne, til gengæld er der fundet meget sølv.

 

Fra Ringsted kender vi Dagmarkorset, som er en relikvieholder af byzantinsk oprindelse. Indeni lå en splint fra Jesu kors. Korset blev fundet mellem Dagmar og hendes søster Regitzes grave.  

 Helt enestående er guldskatten fra Slagelse, som blev fundet i et lille muret rum under kældergulvet i et hus i Slagelse. Danmarks ældste bankboks? Der er tale om en opsparet skat, der omfatter guldmønter fra hele Europa. Den yngste mønt er dateret til 1372.

Ud over mønter er der enestående smukke ringe, knapper og små smykker med forskellige slægtsvåben. Martin Pavon mener, at der er en sammenhæng med Danehoffet i Slagelse i 1376, hvor dronning Margrethes søn, Oluf blev kronet. Den har muligvis forbindelse med Tue Galen, marks, gælker og rigsråd. 

Herefter kom han kort ind på ’Det man ikke finder!’, dvs. fordelingen af fund. Visse ting finder man kun ud på landet, andre typer fund træffer man kun i de store købstæder.

Et muntert praj til den uprøvede metaldetektorfører: ’Prøv på stranden foran isboden!’. 

Aftenen blev afsluttet med en spørgerunde, der viste de mange tilhøreres varme interesse både for guld og for arkeologi!.

 

 

Sydgrønland - UNESCO-kulturarv og nationalpark

Den 11. oktober gæstede foredragsholder og rejseleder Alf Tornberg  foreningen med sit foredrag ”Sydgrønland UNESCO kulturarv og nationalpark”.

55 personer var mødt frem til det spændende foredrag, som i særdeleshed udemærkede sig ved ord/tekst og mange billeder. Alf Tornberg er æresborger i Nanortalik, specielt fordi han i mange år har været formand for venskabsforeningen Roskilde  -  Nanortalik, som har eksisteret i 34 år, men blev nedlagt i september 2018. I de sidste mange år har Alf også været rejseleder i Grønland m.v. og i alt er det blevet til over 60 besøg i Grønland gennem årene.

Nanortalik er faktisk den eneste grønlandske by, som aldrig har haft et dansk navn. Nanortalik betyder ”Isbjørnestedet” og navnet er også ret mundret for danskere. Byen ligger i Kujalleq Kommune, som er 10.000 km2 større end Danmarks areal. Af de 56.000 indbyggere i Grønland er 12% danskere og de besætter mange af stillingerne i det offentlige, men planen er, at det offentlige sprog skal være grønlandsk og grønlændere eller danskere, som kan tale grønlandsk, efterhånden kan administrere landet. Alf har dog kun kendskab til en dansker, som kan det grønlandske sprog, så planen har nok lange udsigter.

Den helt store debat i Grønland pt. drejer sig om anlæggelsen af 3 nye lufthavne til et beløb af 4 milliarder kr., svarende til det som Grønland får i tilskud fra Danmark om året. Problemet for Danmark er, at det er et projekt, som kineserne gerne vil etablere og delvis finansiere, hvilket den danske regering ikke bryder sig om. Det samme gør sig gældende med den nedlagte danske flådebase på Grønnedal, hvis aktiviteter blev flyttet til Nuuk ”Arktisk Kommando” for 4 -5 år siden. Basen skulle sælges, men de eneste købere var kineserne, så nu er basen delvist genåbnet med en mindre bemanding af sikkerhedsmæssige grunde.

Den globale opvarmning ses tydeligt i Sydgrønland, Men da Alf i denne sommer var i Nanortalik, var der mere is i fjordene end i mange år. Det siges at grønlændere har et enormt alkoholforbrug pr. pers., men det ligger 2 ltr. ren alkohol mindre årligt end pr. enkelt dansker.

Der er 3 kirkegårde i Nanortalik og især mange unge mennesker er begravet her, da drukneulykker er hyppige på fjordene. Alt for hurtige speedbåde, vådeskudsulykker og selvmord præger det lille samfund. De erhvervsmæssige muligheder i Sydgrønland ligger inden for fåreavl, turisme, vandkraft, minedrift, olieudvinding og fiskeri. Fåreavlen er gået meget tilbage og mange farme er lukket. Minedriften har lange udsigter – og den smule der er i gang er underskudsgivende. Turismen findes, men har endnu ikke den helt store betydning, dog er mange store krydstogtskibe efterhånden på besøg. På 6 timer kan sådan et besøg give samme omsætning i butikkerne som en hel måneds normalt salg.

Vandkraften er god for dem som ligger nær kraftværket, men på længere afstande betales op til 4 dobbelt pris for el. Olieforekomster er man næsten helt sikre på findes, men nogen reel mulighed for udvinding er ikke til stede for øjeblikket.

Fiskeriet går nogenlunde, men her, som i Danmark, handles kvoter – så hvem fanger hvad? Dog er mulighederne i fiskeriet ret store på sigt – specielt rejefangsten giver fine indtægter. Sælfangst er absolut ikke oppe i tiden, da sælskind ikke kan sælges – og sælkød ikke er så eftertragtet mere. Det mildere klima gør, at man håber på at blive selvforsynende med kartofler om nogle år. Sydgrønland emmer af historie – Erik den Røde – Nordboernes tilstedeværelse i området i 400 år og efterladte ruiner og andet fra tiden gør, at området er blevet et kulturarvsområde.

Der findes en urskov i området – derudover har man plantet 140.000 træer og buske, som for nogens vedkommende er oppe i 8 – 10m højde. Opvarmningen i Arktis (smeltet indlandsis) har gjort havvandet omkring Golfstrømmen koldere, hvilket kan give koldere vintre og somre i Europa, men flere bardehvaler i de grønlandske fjorde. I Nanortalik har man tilladelse til at fange 2 hvaler om året.

Her og nu: kan Grønland og Danmark enes om udenrigspolitikken og forvaltningen af råstofferne? Store projekter, som 3 nye store lufthavne, der vil kræve 2 – 3.000 udenlandske arbejdere af forskellige nationaliteter (kinesere) – er det noget Selvstyret og Danmark kan enes om?

Referent.

Sv. Aage Kejlskov Jørgensen

 

 

 

Det store Theselskab

Fra museets gård (foto Svend Aage K. Jørgensen)

Den 2. september deltog Lokalhistorisk Forening i  Theselskabet på Holbæk Museum

Theselskabet er en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor mange forskellige foreninger fra vores region er repræsenteret med en bod. I år fylder museet 108 år.

Holbæk Pipe Band og Holbæk Byorkester spillede. 

Foreningen serverede sort kinesisk te, og bød på to store skærekager og småkager.

Turen til Koldinghus

Koldinghus (foto svaakj)

Referat fra foreningens busudflugt den 8. september 2018 til Koldinghus og Kongernes Jelling.

 

50 medlemmer tog tidlig morgen afsted fra Tølløse og Ugerløse i et vejr, som dagen igennem skiftede mellem sol og byger.  1’ stop var lige efter Odense for at nyde en forfriskning. I Kolding parkerede vi bussen ved ”Staldgaarden” et bygningsanlæg som i tidernes morgen husede hestene i de kongelige stalde, da de kongelige i perioder tit benyttede Koldinghus som opholdssted. Stedet har indtil nu været brugt til forskellige militære formål og fra 1943 til befrielsen dannede stedet rammen om et af Gestapos 5 hovedkvarterer i Danmark. Bygningerne undgik den store brand i 1808.

På Koldinghus blev vi modtaget af 2 guider, som i en mindre sal holdt et foredrag om Koldinghus og stedets historik ved god hjælp af fine plancher. Efterfølgende blev selskabet delt op i 2 hold – dem som ikke havde noget imod mange trappetrin og dem som ikke brød sig om for mange trapper.

På rundturen fik vi et godt indblik i hvorfor restaureringen af slottet, ved arkitekterne Inger og Johannes Exner, i perioden fra 1972 -92 har fået stor national og international anerkendelse. Resultatet tager i enestående grad hensyn til de gamle mures fortællinger. Arkitekterne har ladet de skiftende tider stå i kontrast til hinanden på en fantastisk og iderig måde.

Frokosten blev indtaget i Madkælderen – rigtig god, men drikkevarerne var lovlig dyre.

Der var afsat 2 timer til frokosten, så der var også lejlighed til at se særudstillingen ”Magtens smykker” og andre specialudstillinger.

Efterfølgende kørte vi til Kongernes Jelling, hvor vi drak kaffe og spiste kage inden besøget på museet og de forskellige udearealer.

I januar 2018 flyttede Nationalmuseet den årlige danefæudstilling af detektorfund fra København til Jelling og tilfældigvis var 2 af foreningens medlemmer med i bussen, som med deres detektorer havde 5 fund på udstillingen.

Med et enkelt stop undervejs var bussen tilbage i Ugerløse kl. 19.00 og lidt senere i Tølløse.

Granløse Busser stod for transporten med vores sædvanlige chauffør Carsten, som sørgede for, at det blev en meget behagelig køretur.

 

Referent

 

Sv. Aage Jørgensen

Åbent hus i Aktivitetshuset

Preben Lousdal anpriser hæfterne (foto SVAAKJ)

 

Den 31. august deltog Lokalhistorisk Forening i åbent hus arrangementet i Aktivitetshuset i Tølløse.

Der var god interesse og et jævnt salg af hæfter og bøger. Der er lidt for enhver smag.

Der er i øvrigt altid mulighed for at købe foreningens tidligere publikationer i Arkivets åbningstid om tirsdagen eller ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem.

(Se udvalget under Publikationer)

Lokalhistorisk Forening på Tølløse Festival

Deltagelse i Tølløse Festival

Der var hele dagen jævnt besøg i vores paviljon, som vi delte med Petanque Klubben.

Der var tre plancher med gamle billeder fra 'historiske' festivaler og de seneste billeder fra 2017.

Sjov i gaden i Merløse! (foto MAW)

Stolt håndværkertradition (foto MAW)

Den store købmandsgård fra 1910. (foto MAW)

En gang var her hotel! (foto MAW)

Stendiget fra den sidste firelængede gård (foto MAW

Krønike om årets gang i foreningen - referater fra de forskellige foredrag og udflugter

Den gamle møllegaard

Byvandring i St. Merløse

Der var 25 medlemmer af Lokalhistorisk Forening, der deltog i byvandringen i St. Merløse den 14. juni. Ejgil Piil Petersen have tilrettelagt en fin tur gennem den oldgamle landsby, som blev stationsby med Høng-Tølløsebanens åbning i 1901. Den lå i øvrigt på diligenceruten fra Holbæk til Ringsted.

De fleste kører blot udenom byen, og ser ingenting. Andre kører måske til elektrikeren ad bygaden, men ser kun gavle og modkørende. Det er ved en rolig byvandring, at man får øje på byens kvaliteter.

Gavlene har alle en historie: de fortæller om en bygade med mange forskellige forretninger og butikker og et livligt handelsliv. Gavlene har mange sjove bygningsdetaljer fra en tid, hvor murerne lavede kunstfærdige udsmykninger, og tømrerne brugte udskæringer. Der hele tre tårne i byen! Og bag husene skjuler der sig dejlige grønne haver. Visse steder er der åbne plæner, hvor der tidligere har ligget større ejendomme, som nu er forsvundne. Men de er med til at gøre St. Merløse til en grøn by!

Ejgil fortalte levende om husene og ind i mellem fik han lidt ekstra oplysninger fra et par af de lokale Merløse borgere! 

Aftenen sluttede i Aktivitetshuset Møllevang med smørrebrød og kaffe med kage!

Flere benyttede lejligheden til at få en rundvisning i det nu nedlagte plejehjem.

Vognporten (foto MAW)

Referat fra udflugten til Kongsgaarden i Vester Broby

den 12. maj.

36 deltagere

De fremmødte blev vist rundt af Leif Petersen og Carl-Christian Bringgaard, henholdsvis tidligere formand og næstformand/sekretær af bestyrelsen for ”Lone og Ejler Kjær Larsens Fond”, som ejer gården. Lone og Ejler Kjær Larsen var de sidste, der boede på gården, en gammel firlænget gård, som ligger smukt i istidslandskabet tæt ved Suseåen. Kongsgaarden er den største gård i Vester Broby. Den kan spores langt tilbage i Middelalderen og navnet kommer af, at konger har taget ophold på stedet.

Tidligere har den ligget lidt længere væk fra landsbyen, men i begyndelsen af 1800-tallet blev den flyttet til det nuværende sted. Tre af længerne står frem i hvidkalket bindingsværk efter sjællandsk tradition.  Tavlene er opfyldt med vendreværk og lerklinet, eller med ubrændte soltørrede lersten. Tdligere havde gården stråtag, som det kan ses på ældre billeder, men udskiftning med fast tag har sandsynligvis været med til at bevare bygningerne.

Den fjerde længe, som lukker gårdspladsen på 800 m2 med pikkede brosten, er en kampestensbygning fra 1868. Indretning af kostalden og hestestalden er den oprindelige. I kostalden kan man se, at tidligere tiders køer har været ’kortere’.  Loen er lavet om til mødelokale, og et såkaldt ”Svellehus”, et pakhus fra Sorø station, som fungerede som svinestald, er nu ligeledes indrettet til en mødesal med god akustik.  I den store lade opbevares de gamle landsbrugsmaskiner, hvoraf flere kommer i brug ved forskellige arrangementer. Der er indrettet publikumsfaciliteter, heriblandt enkle overnatningsrum i form af indendørs shelters med tekøkken og bad. Gården ligger på lokale vandreruter og på vandreruten fra Lapland til Athen!

Det er forbløffende, at stuehuset har overlevet de store gårdejeres tendens til at nedrive og genopbygge nye hovedlænger i røde mursten. Huset står uberørt, sådan som Lone Kjær Larsen boede der indtil sin død i 2006. Siden da har fondens bestyrelse og Kongsgaardens Venneforening bestræbt sig på at gøre gården til et regionalt natur-, aktivitets- og kulturformidlingscenter med fokus på mennesket og livet på landet i midten af 1900-tallet.

Leif og Carl-Christian fortalte underholdende om de sidste ejere, om gårdens historie og om bestræbelserne på at få den gamle gård til at fungere som et levende gårdmiljø og medspiller i kulturlivet. Da fonden overtog gården, var den gældfri og havde en formue på 3 mio. Realdania støttede indretningen med et tilsvarende beløb som et led i kampagnen for at genanvende bevaringsværdige nedlagte gårdejendomme.  Driften finansieres bl.a. ved forpagtning og udlejning af jorden. Fonden er helt uafhængig og får ingen støtte fra Sorø Kommune.

Besøget blev afsluttet med en havevandring, fulgt af en kopiøs frokost og kaffe og kage i Svellehuset.  Derefter lokkede det smukke forårsvejr mange deltagere ud på en spadseretur ned til åen og til ruinen af den gamle vandmølle.

Referent:

Marina Wijngaard

 

Hyggesnak i solen (foto MAW)

Laden

Fra kostalden (foto MAW)

Kongsgaarden fra luften

Konstruktion (foto MAW)

Referat fra foredragsaftenen den 12. april 2018.

50 deltagere

Skipper Finn Sylvest Jensen : ”Fra jetpilot til søskipper”. En utrolig veloplagt 80-årig foredragsholder fortalte sine mange spændende og spøjse oplevelser som barn og voksen.

Finn Sylvest Jensen blev født i Hillerød 1937, hvor han sammen med sin moder måtte leve under fattige forhold, idet hans far havde forladt familien - dog kun 8 km væk, men Finn har aldrig set ham. Han fik hurtigt en ny far, da en mælkemand flyttede ind. Ham hjalp Finn med at køre mælk ud, men mælkemanden døde efter 5 år. Næste mand i lejligheden var en politimand, som dog kort efter blev taget af tyskerne under besættelsen og sat i tysk koncentrationslejer. Han og moderen flyttede nu til Hørsholm i en lille lejlighed på 27 m2, og det var ikke hver dag, der var 3 måltider på bordet.

Som niårig lærte han at tjene sine lommepenge ved, at være caddy for de ”rige” golfspillere og herigennem lærte han mange af de fine borgere at kende, kongelig og ikke mindst store erhvervsdrivende som Lauritzenfamilien, Monberg Thorsen m.fl. Som mindreårig måtte han kun gå 9 huller og fik 2,50 kr. for dette, som noget ældre måtte han gå 18 huller og tjente 5,00 kr. pr. runde. Han kunne nå flere runder pr. game og bar ofte 2 golftasker af gangen, så efterhånden tjente han et pænt beløb, som han sparrede sammen, indtil moderen uden Finns viden, havde brugt langt de fleste af hans penge.

Han tog dog en realeksamen, så han var nogenlunde rustet til en kommende uddannelse.

Drømmen hos drengen var enten at blive søkaptajn eller luftkaptajn. Skibsreder Lauritzen lod ham påmønstre et af hans skibe, som sejlede en rute fra Finland til Manchester. Det blev til en måned og 4 dage på skibet, heraf 31 dage med søsyge, så denne karriere sluttede brat.

Da han kort efter så en annonce i avisen, hvor flyvevåbnet søgte aspiranter til tjenesten som jetpilot, søgte han optagelse sammen med 100 andre. Efter 1 uges optagelsesprøver var der 22 tilbage, som begyndte på flyveskolen Avnø. De blev i hold på 8 sendt til Alberta – Midten af Canada – for at blive færdigudannet som piloter. Det var en kæmpe oplevelse for den 18-årige Finn, som ikke før havde været uden for landets grænser. Han fik kørekort og bil - på en lidt længere orlov kørte holdet til Mexico og tilbage igen. Nitten år gammel fik han flyvervingerne på uniformen. Af de 22, som startede på Avnø, blev kun 5 piloter. Resten blev kasseret af forskellige grunde. Efter endt uddannelse i Canada gik turen til New York, hvor valget var, at flyve hjem med SAS på 1’ klasse eller sejle hjem med den norske Stavangerfjord, som var kendt for deres mange smukke kahytsjomfruer ”Alle valgte Stavangerfjord” og flere fik kærester og blev senere gift med en af pigerne. For øvrigt troede Finn han havde sparet 28.000 kr. op, men da han kom hjem havde hans mor brugt de fleste penge, og der stod kun 620 kr. på hans konto. Et tab der satte ham meget tilbage økonomisk, da han havde fundet en pige, han ville giftes med, men økonomisk ikke havde så meget at gøre godt med.

Finn blev efterfølgende uddannet på Thunder Jets og Hawker Hunter Jets. Flyvevåbnet var på den tid langt større i antal end i dag, godt 200 maskiner mod 30 – 40 stk. i dag. Det var et yderst farligt job, i de 10 år Finn gjorde tjeneste i flyvevåbnet i perioden 1956 – 1966, faldt 89 fly ned, og 47 piloter mistede livet. I de sidste 5 år af sin tjeneste var Finn instruktør i uddannelsen af nye jetpiloter. Da han kun var reserveløjtnant og ikke kunne få sikkerhed for varig tjeneste, tog han imod en anmodning et mindre flyselskab ”INTERNORD/AERONORD” om at blive pilot her. Selskabet gik fallit efter 2 år. Sterling Airways ansatte ham derefter, og han blev hurtig luftkaptajn (1968 – 1993). Det blev til mange fantastiske oplevelser i dette selskab, hvor man fløj med at muligt og løste mange forskelligartede opgaver rundt om på kloden. Der var ugelange safariture, globetrotter ture, flyvning med olieboremateriel i Alaska og andre steder. I denne periode kunne man godt være væk fra Danmark i op til flere måneder, men koner, og familie i øvrigt, havde rig lejlighed til at besøg Finn ved de forskellige destinationer, hvor han opholdt sig i kortere eller længere tid.

Sterling gik dog også konkurs og blev overtaget af Spies, hvilket gjord, at Finn tog imod et tilbud om at blive chefspilot i EVA Air på Taiwan med delvis fast bopæl her i 4 år. Finns kone kunne besøge ham i lange perioder og med ham tage rundt i forskellige lande som New Zealand, Australien og Honolulu.

Desværre fik Finns kone konstateret kræft og døde kort efter.

Finn tog hjem til Danmark og søgte jobbet som skipper på Frederiksborg Slots Sø, som besejler Danmarks smukkeste sømil. Båden stammer fra Jutlandia og blev købt af 340 Hillerød-borgere, bliver drevet uden offentlig støtte og giver et pænt overskud til at uddele til værdigt trængende – specielt ved højtider.

Lidt Facts fra Finns farverige fortællinger fra sit spændende liv:

Lufthavne inddeles i A, B, C, D. På A kan alle uddannede piloter flyve. På D kan kun specielt uddannede til destinationen flyve. 305 flyselskaber må ikke flyve på Europa. Vægtfordelingen i et fly er særdeles vigtig. Engang da Finn fløj fra Cairo med en stor last af postsække kneb det gevaldigt med at komme i luften, sækkene var angivet at veje 7,8 kg pr. stk. men vejede 16,1 kg i gennemsnit, da man efter landingen kontrolvejede sækkene. EVA Air på Taiwan har aldrig haft et uheld med dødelig udgang.

Hvad er forskellen på en smørlanding og en landing, som giver et kraftig bump i maskinen, når landingshjulene rammer landingsbanen. Smørlanding skulle Finn altid foretage, når Dronningen og Prinsgemalen var ombord. En smørlanding slider voldsomt på landingshjulene, så de kun holder til 8 – 9 starter og landinger mod flere hundrede ved normal landing.

Sterling Airways var ca. 7 - 8 gange større end Spies. (Antal fly).

Næste morgen skulle Finn tidligt op og til lægetjek. Pensionsalderen er 80 år som søskipper, men man vil gerne have, at han fortsætter 2 år endnu - ikke mindst fordi, at det er ham, der sørger for reparationer og vedligeholdelse af skibet.

Det blev en afslutning på foredragssæsonen, vi sent vil glemme pga. en helt unik foredragsholder

Finn Sylvest Jensen!

(Finns søn har været oldermand i Kr. Såby Bylaug og nabo til sognepræst Joachim Stender.

Stender opfordrede for nogle år siden Finn til at komme i kirken og fortælle om sit spændende liv – det blev optakten til rigtig mange foredrag rundt omkring).

 

Referent:

Sv. Aage Jørgensen

_______________________________________________________________________________

Intis-solguden

Referat fra foreningens aftenmøde i Aktivitetshuset Tølløse den 8. februar 2018.

65 deltagere

Foredragsholder, globetrotter og guide Kim Greiner, Borup  fortalte om 'En rejse til Peru'  som han  i 2005 foretog med sin hustru i regi af Topas Rejser.  Han er uddannet parkingeniør og har som sådan haft en ledende stilling på Landbohøjskolen i Kbh.

Flere forskellige indianerkulturer har afløst hinanden i Perus befolkningshistorie, men det er inkaerne, som er de bedst kendte.

 

I 1532 besejrede spanierne Inkariget, som strakte sig fra det nuværende Ecuador og 4500 km sydpå. Ved den erobring blev landet stort set tømt for inkaguld. I 1572 henrettede spanierne den sidste inkakonge, og en rig kultur gik til grunde. Inkariget var et usædvanligt velorganiseret samfund. Heldigvis viser utallige arkæologiske fund og ruiner fra inkatiden, hvordan livet dengang formede sig.

 I 1821 erklærede landet sig selvstændigt. Peru er ca. 30 gange større end Danmark og har ca. 31 millioner indbyggere. Befolkningen er katolikker dog mest om søndagen i kirkerne. Noget af inkakulturen findes stadigvæk afsides steder med en vis tilbedelse af moder jord og solen/solguden.

I Peru deler Andesbjergene sig i 3 parallelle nord/sydvendte bjergkæder. Derved har landet 3 geografiske regioner.  Den op til 150 km brede kystslette er for det meste gold, regnløs ørken, der stedvis afbrydes af frugtbare oaser.

I bjergområderne, der var inkaernes højborg, er der god landbrugsjord i dalene og befolkningen bor i tusindvis af små landsbyer. Klimaet svinger mellem de lune dalbunde til isende kolde bjergtinder med evig sne på toppen. Det højeste bjerg er på 6.768 m over havet. Højdesyge er noget, som mange turister med rette frygter, da mange turistbesøg og vandringer finder sted i 3 – 4000 m højde.

Hovedstaden Lima er lige som andre større byer pænt rydelig og renholdt. Dog findes der uden for de større byer store slumkvarterer, hvor rengøringsstandarden af gode grunde er en helt anden. Efter Lima fortsatte turen til bjergbyen Chivay med efterfølgende besøg i Colca Canyon, hvor Kim så flyvende kondorer på nært hold. Alle steder langs vejene og i byerne var der kvinder og børn, som solgte lokale varer - så som farverigt tøj, frugt, og smykker - og de stillede sig til rådighed for nogle gode fotos (dem havde Kim rigtig mange af). Turen gik nu videre til Titicacasøen, hvor Kim besøgte indianerne på de flydende sivøer. Uroindianerne bor i huse af siv, sejler i både af siv og sågar spiser denne siv, som kun gror i Titicacasøen. En af de lokale indianere hjalp i sin tid Thor Heyerdahl med at bygge sivbåden Ra2.

Turens højdepunkt var 4 dages vandring på den ”originale inkasti” til den glemte ruinby Machu Picchu, som spanierne aldrig opdagede pga. dens afsides beliggenhed. Ruinbyen blev først opdaget i 1911 af den amerikanske arkæolog Hiram Bingham. Byen er også det eneste sted, hvor en statue af inkaernes solgud Intis er bevaret. Alle andre steder i Peru ødelagde spanierne statuerne af solguden.

Efter opholdet i ruinbyen gik turen i bil ad en halsbrækkende rute over Andesbjergene ned til Amazonjunglen med efterfølgende kanosejlads ad Alto Madre De Dios floden gennem Amazonjunglen til guldvaskerbyen Colorado beliggende ved flodbredden. Her var der en masse aktivitet i folks forsøg på at finde det kostbare guld. På den 5 dages kanosejlads, under særdeles primitive forhold, prøvede Kim at spise stegt marsvin og stegte palmelarver (turen på floden er senere udgået af Topas Rejsers program, da flere havde klaget over, at forholdene var for primitive).

Via hovedstaden Lima gik turen senere hjem til Danmark.

Kim Greiner, som er 72 år gammel, har indtil nu besøgt 67 lande og vil gerne søge optagelse i ”De Berejstes Klub”, men for at blive medlem skal man have været i lige så mange lande, som man er gammel, dvs. Kim mangler at besøg 5 lande. Hans intention er i 2018 at besøge de 5 manglende lande, inden han fylder 73 år og blive meldt ind i klubben. Foreløbig har han planlagt en rejse til Hviderusland og nogle rejser til nogle af landene på Balkan.

Referent

Svend Aage Kejlskov Jørgensen

_________________________________________________________________________

 

Referat fra foreningens første aftenmøde i 2018

52 deltagere

Aftenens foredragsholder,  fritidsarkæolog og detektorfører Kenny Thygesen.

Kenny er også næstformand i Lokalhistorisk Forening for Jernløse og bosat i lokalområdet.

I de senere år er brugen af metaldetektorer, på de danske marker og andre steder, blevet vældigt populært!

Kenny startede sin karriere med metaldetektoren for 15 år siden og er tilknyttet Museum Vestsjælland, han uddanner nye detektorførere og ved flere lejligheder også politiet, som nu også bruger metaldetektorer til efterforskning. Brugen af metaldetektor har været kendt siden Graham Bell i 1876 skulle finde et projektil i en dræbt amerikansk præsident med en detektor, han havde opfundet.

Et væsentligt udgangspunkt for detektorfolket er at lede i gamle skrevne kilder. I 1600 tallets bonitetskort oprettet for at beskatte jorden efter boniteten, findes der mange værdifulde oplysninger.

Også bynavne helt tilbage til jernalderen 3 – 400 år e. kr. f.eks. byer med endelsen ”løse”. Fra stenalderen findes der ikke ret meget metal. Først i efterladenskaber fra bronzealderen findes der flotte genstande med metaldetektoren, desværre ikke særligt mange fund fra den tid i Vestsjælland. Først fra middelalderen (400 – 1400 e. kr.) er bl.a. mange store møntfund. I Jyske Lov fra 1241 dukker betegnelsen ”danefæ” op ”død mands gods”: hvad der findes i jorden ingen ejer – det er kongens.

 

Mere end en gang har detektorfund ændret historieskrivningen i Danmark, og der er aldrig fundet så mange nye lokaliteter som nu. Brugen af metaldetektor i Sverige og Norge er meget restriktiv, hvorimod England har et mere afslappet forhold til brug af detektor. I de senere år er nedbrydningen af metal i jorden forstærket (klimaforhold?): emalje og forgyldninger som man for 10 – 20 år siden tit så på fund, er i dag ofte helt forsvundet. På en måde er det godt, at detektorfolkene er så aktive.  – fra 2013  er antallet af fund steget fra 5.550 fund til i 2017, hvor man sikkert runder 30.000 fund. Det er en kolossal mængde fund, som museer og Nationalmuseum har svært ved at behandle og vurdere (selv efter yderligere ansættelser), så udbetaling af danefægodtgørelse til de heldige findere kan tage mellem 4 – 6 år.

Kenny viste en film om Nationalmuseets indsats vedr. de modtagne fund.

 

Detektortræf på Lusehøj ved Bohøj på Fyn i 2007 var det første rigtig store træf Kenny deltog i: 3 dage var afsat fredag/lørdag/søndag og dagspressen m.fl. var inviteret om lørdagen for at beskrive de forhåbentlig mange fund, som man ofte får på Fyn. Hele fredagen fandt de mange detektorfolk kun 1 dansk gul enkrone fra 1921. Om lørdagen fandt man ikke noget hele formiddagen. Først om eftermiddagen, da pressefolkene var ved at indfinde sig, dukkede mange spændende ting op af mulden. 3 bronzeøkser og lidt senere 7 stangknapper af guld, og  så dagen reddet på målstregen og alle involverede fik en unik oplevelse.

 

Anlægsarbejder: Kenny har også været involveret i forundersøgelserne ved udvidelsen af motorvejen fra Sdr. Jernløse til Knabstrup. Her fandt man mange ting fra tiden 400 – 700 år e. kr. Dragtspænder (fibulaer), vægtlodder, dragtnåle og kogestensgruber, samt spor efter beboelse.

Eriksholm ved Munkholmbroen: Markerne omkring godset har nogle af Danmarks flotteste middelalder lokationer. De første større fund fandt sted i 1999 og senere er der fundet ca. 400 middelaldermønter fra perioden 1200 – 1450 samt meget andet, vægte, segl m.v. En stor prøvegravning fandt sted i 2013, og er endnu ikke afsluttet. I de senere år har Kenny været kraftigt involveret i udgravningerne, som på flere måder  skete på hans foranledning.

Kenny viste en interessant film fra udgravningsaktiviteterne.

Hørbygaard Tuse Næs: Godset er også en interessant lokalitet, som Kenny har undersøgt nærmere med sin metaldetektor. På et gammelt godskort fra 1772 kan man se de mange små gårde og huse, der den gang var tilknyttet godset og som ikke findes mere, bortset fra, at museumsfolk og detektorfolk finder en masse efterladenskaber i jorden bl.a. rigtig mange mønter fra jernalderen over vikingetiden til i dag.

 

På en lokalitet ved Slagelse har Kenny også været involveret i en række af flotte detektorfund.

Vikingehalskæde i sølv – dog i flere stykker, et kors fra 1050 med treenigheds symboler, en sølvbarre på 250 gram, diverse fragtmenter med symboler. Fra tidlig middelader; vikingenøgler, dragtspænder, hængesmykker m.v.

Alle fund fra før 1536 (reformationen) er danefæ og skal afleveres til Nationalmuseet. Det samme skal store sølv og alle guldmønter op til vor tid.

Kenny sørgede for, at vi fik en uhyre interessant aften og et godt indblik i hvad detektorfolkene foretager sig, når de går rundt på markerne og andre steder med deres metaldetektorer.

”Foreningen har en busudflugt til Koldinghus og Kongernes Jelling d. 8. september 2018.

Den årlige udstilling af særlige detektorfund 2017 i Danmark er flyttet fra Nationalmuseet til Kongernes Jelling fra ultimo januar 2018, og vi er så heldige, at vi har 2 detektorfolk med, som har nogle af deres flotte fund udstillet i Kongernes Jelling.

 

Referent

 

Svend Aage Kejlskov Jørgensen

_________________________________________________________________________