Bare for sjov ...

For vore Varer er alle glade .

Husk!

De køber bedst og billigst i Jægergade.

 

Det er et visitkort, som vi fandt i Axel Sejr Jensens arkiv. 

 

 

Et visitkort ... Alder kendes ikke.

fra KOLONIALLAGERET

Ved at følge instrukserne kan man lave mange sjove figurer.

Alt for kunderne ,,,

Hun er yndig!

Tølløse Egnen - udsigt fra vejen til Frederiksund (foto Ejlif Rude)

Medlemskab

 

Indmeldelse kan ske til foreningens særlige mail: indmeldelse@tollose.dk

eller et medlem af bestyrelsen.

Kontingent

Ægtepar:              250 kr.                                               Enlige:           150 kr.

Kontingentet er for et helt år og kan betales ved mødeaftenerne i januar og februar. Ved kontantbetaling medbringes den tilsendte opkrævning. Der kan også indbetales på konto 4398 5397081 eller via MobilePay på 97998 inden 1. marts.

Oplys os din e-mailadresse, og få vigtig info direkte i din mailboks.

Vi har i den sidste tid måtte aflyse flere af vores arrangementer, og i den forbindelse ville bestyrelsen ønske at kunne sende direkte besked herom.

Vi har derfor et stort ønske om at kunne sende vore medlemmer informationer direkte i deres mailboks, så vi kan undgå at folk kommer til at gå forgæves.

Vi vil derfor stærkt opfordre medlemmerne til at oplyse deres e-mail adresse til: medlemsinfo@tollose.dk

 

Er der medlemmer, der ønsker transport til møderne? Ring til et af bestyrelsesmedlemmerne, som vil hjælpe med samkørsel.

Gæstebillet til foredrag: 20 kr. Medlemmer af vore søsterforeninger gratis.

Kaffe med brød: 30 kr. 

Ikke-medlemmer kan, hvis der er plads, deltage i udflugter m.v. mod forhøjet deltagerpris.

Løssalgspris på ekstra numre af medlemsbladet: 30 kr.

 

Foreningen

Stubmøllen i Gl. Tølløse (nedbrændt i 1926)

Lokalhistorisk Forening for Tølløse Egnen blev stiftet den 18. august 1983 og har som medlemmer en række interesserede borgere, der påtager sig at støtte og udføre et kulturelt arbejde i samarbejde med Tølløse Lokalhistorisk Arkiv.

Foreningen arbejder for:

• at udbrede kendskab til og vække interesse for lokalhistorien i den tidligere Tølløse Kommune.
• at arrangere foredragsaftener, udflugter og udstillinger om lokalhistoriske emner, men også om emner udover lokalområdets grænser. 
• at fastholde tidligere og aktuelle lokale begivenheder i ord og billeder og at sikre levneds-beskrivelser for eftertiden samt arbejde for at bevare vor lokale kulturarv.

 

Foreningens bestyrelse samarbejder aktivt med forskellige instanser: Miljøministeriet, kommunen, regionen, museerne, bylaug, naturfrednings-foreningen og de andre lokalhistoriske foreninger i kommunen. 

Foreningen gør et stort arbejde for at fremkomme med relevante kommentarer til kommunens lokalplaner og til al anden offentlig planlægning, for så vidt disse indeholder elementer af bevaringsværdier af lokalhistorisk karakter. Desuden udgives hæfter om emner af lokalhistorisk interesse i samarbejde med Lokalarkivet. Medlemsbladet udkommer to gange om året.

 

  

Tempelkrogen Nord 2019 (foto Ejlif Rude).

Dæmningens navn er Asserholmdæmningen og skal ikke forveksles med Elverdamsdæmningen.
Man kan gå hele vejen rundt om vådområdet. Det er en tur på 5 km. Øverst i billedet yderst til højre skimtes Tempelhuse. Næsten midt i billedet ses Lommestenen.

  • Udsigt mod Tempelhuse (foto MAW)

  • Udsigt mod sydvest (foto MAW)

  • Broen over Elverdamsåen (foto MAW)