Medlemsblade


 

 

Artikler:

Minder fra Nørre Eskilstrup ved Anders Christoffersen

En brandstifter med moralske skrupler ved Marina Wijngaard og Inge-Lis Madsen

En fri og velordnet kommuneforfatning ved Marina Wijngaard

En sognerådsformands erindringer ved Kristian Jørgensen

Jernbanevej 18 ved Marina Wijngaard

 

Læs bladet her:

 

 

 Artikler:

To mand frem for en enke ved Marina Wijngaard

Af min slægts historie ved Anders Christoffersen

Da England vandt 5-3 ved Marina Wijngaard og Ragna Olsen

Læs bladet her:

 

 

Artikler:

Dansk mejeribrug og mejeristen ved Ejgil Piil Petersen

Bondesmør, futmælk, og mejeriernes sociale ansvar ved Marina Wijngaard

Min skoletid ved Ingrid Clemensen

Læs bladet her:

 

 

Artikler:

Vores postvæsen II - Posthuset og postekspiditioner ved Marina Wijngaard 

St. Merløse de sidste 70 år ved Ingrid Clemensen

Landhusmor i Skov Vallenderød ved Inga Sørensen

Maglesø Traktørsted, en Udlod i Byens Mark ved Marina Wijngaard

Læs bladet her:

 

 

Artikler:

Vores postvæsen I - en epoke er slut ved Marina Wijngaard

Barndom i præstegårdsforpagterboligen ved Viggo Jensen

Tenniskabaret i Tølløse anno 1946 ved Inge-Lis Madsen

Tølløse Håndkøbsudsalg ved Marina Wijngaard

Læs bladet her:

 

 

Artikler: 

Møllefæsteren på Elverdamsmøllen ved Gudrun Lund

De rejsende håndværkere og naverne ved Marina Wijngaard

Kvarmløse - fra forvaltergård til Røverborg ved Marina Wijngaard 

 

Læs bladet her:

 

 

Artikler: 

De sidste af den melede flok ved Marina Wijngaard

Det blev i familien - en møllerslægt i Kr. Eskilstrup og omegn ved Fanny Hansen

Herligheden der gik tabt og delvis genvundet  ved Andreas Peter Bentsen  (om Grøntved overdrev)

Læs bladet her:

 

 

Artikler:

Baronen og skovfogeden - træk af Ugerløse sogns historie  ved Poul Carlsen

En ung mand i Tølløse ved Jens Aksel Albert Staune

Om erhvervshollændere og schweizere ved Marina Wijngaard

 

Læs bladet her:


 

Artikler: 

Fra Tølerne til Grynterne.  Om stednavne i Merløse herred               Marina Wijngaard

Aage Frederiksen – malermester og kunstmaler fra Ugerløse             Marina Wijngaard           

Danmarkshistoriens største fotoalbum                                             Inge-Lis Madsen


Læs bladet her:


 

Artikler:

Tølløsevej 15: Et hus - dets beboere og forretninger gennem mere end 100 år  af Gudrun Lund

Kære fader! Uddrag af et brev om Slaget ved Somme ved Marina Wijngaard

Kroen ved Ellebro Dam af Marina Wijngaard

En vise fra Tølløse Slot ved Inge-Lis Madsen


Læs bladet her:

 

 

Artikler:

Om stjerner og stjernekiggere på Tølløse egnen  ved Marina Wijngaard

Aastrup Kalkværk ved Marina Wijngaard

Drengeliv på en gård i 1870'erne ved Kristian Jørgensen

 

Læs bladet her:

 

 

Artikler:

Louisenlund -lensgrevindens pavillon i Elverdamsdalen ved Marina Wijngaard

En beretning om Ordrup III ved Ingrid Clemensen

En epoke er slut (om Tølløse boghandel) ved Marina Wijngaard og Inge-Lis Madsen

 

Læs bladet her:

 

Artikler:

Barndomserindringer fra Tølløse Slot ved Andreas Villiam Christensen

En beretning om Ordrup II ved Ingrid Clemensen

Den første radio i Skimmede ved Marie Fredslund Frederiksen 

Den fortsatte historie om gravstenen på Norddjurs ved Inge-Lis Madsen

 

Læs bladet her:

 

Artikler: 

Ugerløse Sogn omkring 1900-tallet ved Inger Schultz Hansen

Handelsfolk, håndværkere og medhjælpere i Skimmede ved Marie Fredslund Frederiksen

En beretning om Ordrup ved Ingrid Clemensen

Historien bag en gravsten ved Inge-Lis Madsen

  

Læs bladet her:

 

Artikler:

St. Taastrup sogn omkring 1900-tallet ved Inger Schultz Hansen

St Merløse efter 2. verdenskrig ved Ingrid Clemensen

Krybskytten ved Ejgil Piil Petersen

En tarvelig mand til sin gerning ved Marina Wijngaard

Kaffemøllen fra Tølløse ved Marina Wijngaard

Læs bladet her:

 

 

Artikler:

Kirke Eskilstrup Sogn ved Ingrid Schultz Hansen

Erindringer om Stestrup Skole ved Birgitte Juul og Ingrid Schultz Hansen

Et (op)kald til Kirke Eskilstrup (om telefoncentralen) ved Ingegerd Christensen

 

Læs bladet her:

 

 

Artikler:

Soderup Sogn ved Inger Schultz Hansen

Dansk mejeribrug, mejeristen og osten ved Ejgil Piil Petersen


 

Læs bladet her:

Efterår 2010

 

 

Artikler:

Tølløse sogn 1900 og 1950 ved Inger Schultz Hansen

Familie, slægt og historie ved Ejgil Piil Petersen

 

 

Læs bladet her: Klik her

 

 

 

 

 

 

Artikler:

Fortællinger om Tølløse Kommune (1)  ved Inger Schultz Hansen

Kogekonens notesbog ved Inge-Lis Madsen

 

 

Læs bladet her: