Lokalhistorisk Forening for Tølløse Egnen

Efter generalforsamlingen den 15. juni 2021 konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Formand

Marina Wijngaard

Østergade 20

4340 Tølløse

Tlf. 59 18 58 41

 E-mail: eho@olsen.mail.dk

 

Næstformand

Inge-Lis Madsen

Nybyvej 62

4340 Tølløse

Mob. 20 44 62 55

E-mail: inge-lis@tollose.dk

 

Kasserer

Kjeld Sørensen

Kvarmløsevej 10

4340 Tølløse

Mob. 23 32 86 24

E-mail: kjeld@tollose.dk

  

Sekretær

Kirsten Holm Iversen

Skovbakkevej 10

Nr. Eskilstrup

4340 Tølløse

Mob. 40 89 58 48

E-mail: kirstenhi@tollose.dk

 

Webmaster : Carsten Kristoffersen (It-ansvarlig)

Bakkedraget 14

4340 Tølløse

Mob. 31 42 48 84

E-mail: carsten@tollose.dk

 

Medlem: Eskild Lund

Dalstrøget 4

4340 Tølløse

Mob. 40 75 28 73

E-mail: eskild@tollose.dk

Suppleanter

Anne Warberg

Sneppevej 7

4350 Ugerløse

Mob. 21 15 44 47

E-mail: anne@tollose.dk

 

Hanne Glæemose Engberg

 Hjortholmvej 10

 4340 Tølløse

 Mob. 51 90 03 49

E-mail: hanne@tollose.dk

 

 Der er én ubesat post. Bestyrelsen fik bemyndigelse til selvsupplering.