Bestyrelsen pr. 22. oktober 2020
Siddende: Erik Lausen, Kjeld Sørensen, Kirsten Lousdal og Vivian Pihl.
Stående: Annette Arnkilde, Inge-Lis Madsen, Kirsten Holm Iversen, Marina Wijngaard og Carsten Kristoffersen.

Lokalhistorisk Forening for Tølløse Egnen

Formand

Marina Wijngaard

Østergade 20

4340 Tølløse

Tlf. 59 18 58 41

 E-mail: eho@olsen.mail.dk

 

Næstformand

Inge-Lis Madsen

Nybyvej 62

4340 Tølløse

Mob. 20 44 62 55

E-mail: inge-lis@tollose.dk

 

Kasserer

Erik Lausen

Lindestien 5

4340 Tølløse

Mob. 61 66 59 22

E-mail: erik@tollose.dk

 

 

Sekretær

Kirsten Holm Iversen

Skovbakkevej 10

Nr. Eskilstrup

4340 Tølløse

Mob. 40 89 58 48

E-mail: kirstenhi@tollose.dk

 Bestyrelsesmedlemmer

Kirsten Lousdal

Stærvej 14

4350 Ugerløse

Mob. 21 90 40 07

E-mail: kirsten@tollose.dk

 

Carsten Kristoffersen (It-ansvarlig)

Bakkedraget 14

4340 Tølløse

Mob. 31 42 48 84

E-mail: carsten@tollose.dk

 

Kjeld Sørensen  (reservekasserer)

Kvarmløsevej 10

4340 Tølløse

Mob. 23 32 86 24

E-mail: kjeld@tollose.dkSuppleanter


Vivian Pihl

Pilevej 60

4340 Tølløse

Mob. 60 62 71 74

E-mail: vivian@tollose.dk

 

Annette Arnkilde Andersen

Tølløsevej 46 C 1

4340 Tølløse

Mob. 42 52 40 38

E-mail: annette@tollose.dk