Arkivernes dag

Arkivernes dag 

Lørdag den 12. november fra kl. 10.00 til 13.00 

 

Tølløse Lokalarkiv

Arkivernes Dag 2015
(foto MAW)

Lokalarkivet i Tølløse er en kommunal institution, der administrativt hører under Holbæk Stadsarkiv og Holbæk Bibliotek https://bibliotek.holbaek.dk/.
 
Mail adresse: tollose-arkiv@holb.dk  eller arkivaren ILM@holb.dk
 
Arkivet indsamler, registrerer, opbevarer og formidler materiale fra de sogne, der indtil 1. januar 2007 udgjorde Tølløse Kommune: Soderup, Kirke Eskilstrup, St. Taastrup, Ugerløse og Tølløse sogne. Fra dækningsområdet har vi arkivalier, billeder (ca 12.000 fotos), bøger med lokalt indhold eller af lokal oprindelse, lokale tidsskrifter, lokalsiderne i Holbæk Amts Venstreblad (1978-..) og Dagbladet, folketællinger, fæsteprotokoller, jordebøger og realregistre m.v. på mikrofilm og -ficher og en publikums pc med adgang til diverse databaser.
 
Arkivet har sin egen facebook side, hvor der regelmæssigt offentliggøres billeder og artikler om alt, hvad der vedrører de fem sogne og Tølløse egnen som helhed. 
 
Arkivets åbningstid: om tirsdagen fra kl. 13.00 til kl. 17.00