Projekttegning - 1700-tallet
(den store modernisering?)