27-09-2018

Neanderthalere

Siden man fandt den første neanderthaler, har man lært meget om dem. Først blev de betragtet som  halvvejs vilde, som kun kunne lave kluntede våben. Deres håndknogler skulle ikke have tilladt dem at lave finere genstande. Senere fund viste både hulemalerier, fine våben og bearbejdelse af ben.   

Nu ved vi, at det første skelet der blev fundet, tilhørte en gigtplaget person. Undersøgelse af senere skeletfund har vist, at neanderthalere havde en udmærket finmotorik. 3D scans af underarms- og håndknoglerne viser, at de havde et veludviklet præcisionsgreb. De kunne have holdt en blyant mellem tommel og pegefinger ligesåvel som moderne mennesker.