Stier i og omkring Tølløse

Hovstien mod Aastrup (foto MAW)

Gedestien eller Hovstien er en historisk sti, som fører fra Kvarmløse til Aastrup. Stien er markeret efter Kvarmløsevej 66 med en bro og en trappe. Navnet Hovstien går tilbage til den tid, hvor fæstebønderne fra Kvarmløse skulle udføre hoveriarbejde på Aastrup.  Den fører delvis langs med en stensat rende, som kan have været stedet for et par skvatmøller i middelalderen. I folkemunde kaldes den Gedestien fra dengang Aastrups vægter holdt den fri for bevoksning ved at tøjre sine geder der, og det er det navn Aastrup nu foretrækker. 

Stiens gamle tracé kan i hvert fald spores tilbage til 1789, men den er sikkert ældre. Endnu er der beboere i Tølløse, som kan huske den som en grussti, hvor man kunne køre på cykel og den var bred nok til en barnevogn.  Da stien i halvfemserne var ved at forfalde, gjorde Lokalhistorisk Forening og Grundejerforeningerne en indsats for at få den bevaret som den historiske og landskabsmæssige perle den er. I 2007 blev den genetableret som en trampesti, som nu følger de gamle markskel, og delvis følger den oprindelige sti, som lå på et stendige og stadigvæk kan skimtes i bevoksningen. Lokalhistorisk Forening for Tølløse Egnen har i dialog med Det grevelige Dannemandske Stift og Holbæk Kommune foretaget en besigtigelse, som har ført til en fornyelse og præcisering af den gamle aftale fra 2007. 

Stien bliver slået af kommunen to gange i sæsonen. Den kan være lukket på grund af jagt. Hunde skal føres i snor.

I 2018 blev der foretaget en ny beskæring af hegnet.

Fra Gedestiens slutning er der ikke langt til Aastrup Park. Parken er privat område, og man skal endelig ikke krydse åen, for så kommer man for tæt på slottet. Man kan holde til venstre og følge den gamle Kastanie Allé, fortsætte ad stierne til Kalkværket (nedlagt) og derfra til Elverdamsvejen og hjem igen. 

Man kan også vælge at fortsætte mod den tidligere (nedrevne) lensgrevelige paviljon  og krydse Elverdamsåen til alléen. Herfra er der adgang til Broskoven med flere oldtidshøje.

Ønsker man en kortere rute, skal man dreje til højre ved Gedestiens slutning i retning mod Soderup og følge Sadelmagervejen. Ved den første gård t.v. i Kvarmløse er der et fredet middelaldervoldsted, som betragtes som Aastrups forløber. Der er en oplysningstavle.  

Roskilde Museum har udarbejdet en folder med rutebeskrivelse 'På tur i Elverdamsdalen'.

Folderen kan ses her:

Holbæk kommunes samlede stiplaner kan ses her:

Spor i landskabet

Røde Kilde: Picnicpladsen med udsigt (foto MAW)

Der er to spor i landskabet i den nærmeste omegn. Spor i landskabet er et projekt hvor flere parter samarbejder. Sporene er markeret ved pæle med grønt skilt med gule pile, og der er folderkasser, som giver orientering.

Sporet ved Hestemøllegård (det historiske navn er Heslemølle - hessel=hassel)  er et privat spor. Det følger Røde Kilde, som i realiteten er en række kilder, som til sammen leverer  2,5-3 kubikmeter vand pr minut året rundt. Der er et udsigtsplatform med bord og bænke, hvorfra man kan nyde udsigten over Elverdamsdalen.

Vandet fra Røde Kilde har leveret energi til fire vandmøller. Den sidste lå ved Roskildevejen.

Her kan man endnu se spor af vandrenden og en akvædukt. Desuden er der en gammel amtsskelsten og den smukke Kragebro. 

 Folder over turen kan ses her

Det  andet spor i landskabet er Sporet ved Tølløse Skov, som blev etableret i samarbejde med den gang Tølløse Kommune. Der er tre kasser med foldere, som Lokalhistorisk Forenings bestyrelse forsøger at holde fyldt. Den første kasse står ved Skovfogedhuset (nu skovbørnehave Reden), den anden ved parkeringspladsen ved Dyrhavevej og den tredje står for enden af den sti, som fører fra slottet til skoven. Folderen fortæller om skovbrug før og nu, om skovens anvendelse og de forskellige træsorter. En del af ruten fører gennem underskov og bl.a. et smukt areal med høje graner. Vil man have fornemmelse af virkelig at 'gå i skoven', kan sporet ved Tølløse Skov anbefales.

 Folder over turen kan ses her:

 Med udgangspunkt fra Skovfogedhuset kan man gå på trampestien i Tysinge Enge. Lokalhistorisk Forening har opsat en tavle med oplysninger og angivelse af ruten.

Folder over turen kan ses her: