Godt nytår!

Februar 2013
Tysingen
(foto MAW)

Året begynder lidt mudret.

Holbæk Kommune har lukket alle Aktivitetscentre frem til den 3. januar 2021, og regeringen har nu forlænget restriktionsperioden med 14 dage frem til den 18. januar.

Hvis vi kender vores kommune ret, vil lukning af aktivitetshusene strække sig til marts og måske sågar april!

Det er derfor yderst usandsynligt, at foreningen kan få adgang til Aktivitetshuset i de første måneder.

Hvad mere er, så måtte vores foredragsholder desværre oplyse, at hun er sygemeldt.

Så det hjælper ikke, at vi forsøger at finde et andet mødelokale.

Vaccinationsforløbet med to vaccinationer synes at tyde på, at det kommer til at vare et stykke tid, før foreningen kan genoptage sin mødeaktvitet, men det vil ikke sige, at bestyrelsen ikke fortsætter sit virke.

Vi samler stadigvæk ind - billeder og dokumenter. Vi følger stadigvæk med i, hvad kommunen har tænkt sig at iværksætte i vort område. F.eks. forsøger vi at få noget mere konkret at vide om rejsningen af en folkeskov på en del af Tysingen.   

Vi håber derfor, at vore medlemmer ikke resignerer, men holder fast ved deres medlemskab. Vi skal nok komme i gang igen! 

mvh.

på bestyrelsens vegne

Marina Wijngaard