fra GF 2017 - dirigenten og hans koklokke.

Torsdag den 12. marts 2020 kl. 19.30. Ordinær generalforsamling efterfulgt af lokalhistorisk holdquiz ved arkivar Inge-Lis Madsen.

Torsdag den 16. april 2020 kl. 19.30: Foredrag ved Ole Schramm, Vipperød: Indvandring gennem tiderne til Danmark.

Lørdag den 16. maj 2020 kl. 11.00 Skælskørvej 29, 4180 Sorø
Udflugt i egne biler (evt. samkørsel) til Kongskilde Naturcenter – ny formidling ved Tystrup Sø (Vandmøllen),
Mødested rastepladsen 300m før Kongskilde på venstre hånd via grusvej (blå skilte rasteplads/strand).
Fra mødestedet/rastepladsen til vandmøllen er der en lille travetur på 1 km. NB! Medbring selv mad/drikke.
Der er ingen begrænsning i deltagerantal. Deltagerpris 20 kr./pers.- ikke medlemmer 40 kr./pers. Tilmelding senest den 10 maj 2020 til Carsten Kristoffersen tlf. 31 42 48 84 eller et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Nærmere omtale af arrangementet i bladet/ Efterår 2019.

 

 

 

Togvognen, som blev brugt ved underskrivelsen af våbenstilstanden.

Torsdag den 13. februar 2020

kl. 19.30 i Aktivitetshuset Tølløse.

Foredragsholder Erik Aksel Ejner Lindgren gæster foreningen med sit foredrag om forskellige historiske steder. F.eks. nøjagtig 100 år senere besøger vi sammen med Erik Lindgren Champiègne Skoven i Frankrig, hvor våbentilstanden for 1’ verdenskrig blev undertegnet i en togvogn og trådte i kraft 11-11-1918 kl. 11.  I Normandiet står vi i den bunker, hvor en tysk officer i horisonten ”så” 5000 allierede skibe på D-dag den 6. juni 1944 – begyndelsen på enden af 2’ verdenskrig. Foredragsholderen opsøger historiske steder, helst 100 år, 70 år etc. Nøjagtig hvor historien blev skrevet – kom og mærk ”suset fra historien”, noget som alt sammen har formet os og ”den hverdag vi er en del af”.

 

Traktement: kaffe/kage

 

Entre: medlemmer 30 kr. ikke medlemmer 50 kr.

 

Alle er velkomne