Halloween : Moesgaard har en morsom udstilling af mexicanske genstande, der alle viser befolkningens dødekult.

Kåring af Danmarks smukkeste stationsby

Historiske Huse har besluttet, at 2020 skal være året for Danmarks stationsbyer. 

Tølløse er med blandt de ti bedste.

Fra i dag kan man afgive sin stemme. 

Historiske Huse fokuserer på stationen og bymiljøet/ Jernbanegade. 

Afgørelsen vil blive offentliggjort den 13. november.

 

 

 

 

 

Historiske huse

Maskinfabrikken (foto MAW 2010)

To bygninger i Tølløse fik den 5. oktober 2020 tildelt en plakette.

Det bedste valg er Højerslevs Maskinfabrik på Sofievej (og ikke elektricitetsværket – som Nordvestnyt skriver), som absolut er den mest markante bygning fra stationsbyens første år. Bygningen er fra 1902. Her konstruerede man et overfaldshjul med en diameter på 9.20 m til Hesle Mølle.

El-værket ligger ved siden af selve maskinhallen, og det må antages at være omfattet af præmien. Det er imidlertid ikke så velbevaret.

Sofievej som helhed er det sidste bevarede bymiljø fra stationsbyens tid som håndværkerby. Her ligger også den gamle smedje, som også kunne trænge til en kærlig hånd.

Den anden bygning i den gamle Tølløse Kommune, der er hædret med en plakette, er Tølløse Slot. Det er måske et lidt mere diskutabelt valg. Den nuværende hovedbygning blev genopbygget efter branden i 1942, og den er kun en skygge af det gamle slot. Plaketten vil forhåbentlig være med til at sikre, at de få historiske levn bliver passet også fremover. Her tænkes især på de seks fine sandstenshoveder over vinduerne, som kan føres tilbage til Peder Oxes byggeri. Hovederne blev efter branden i 1942 fundet som fyld i en nedlagt skorsten. Tre blev afleveret til Nationalmuseet. De formodes at være anbragt i skorstenen i 1770’erne, da Johan Thomas Neergaard og hans frue, Anna Jochumsen, ‘forbedrede’ slottet. – dvs. at alt, hvad der mindede om Nederlandsk Renæssance, blev fjernet med hård hånd.   Mere om slottet og dets bygherre og hans frue kan læses i Lokalhistorisk Forenings blad fra Efterår 2018.  

For at undgå yderligere forvirring omkring bygninger i foreningens arbejdsområde har Inge-Lis Madsen indvilget at fungere som kontaktperson til Historiske Huse.