Maglesø i forårssol (foto Ejlif Rude)

Forårets aktiviteter

Vi har desværre set os nødt til at aflyse alle aktiviteter og møder indtil vores busudflugt i september.

Så snart der er mere tjek på situationen vil forretningsudvalget selvfølgelig afholde den generalforsamling, som blev aflyst.

Som plaster på såret herved et meget smukt forårsbillede af Maglesø med hilsen fra vores fotograf Ejlif Rude.

 

Tysingestien

Ny folder om Tysinge stien

I øjeblikket er der en del uro i Dyrehaven og Nederskoven. Store maskiner har gravet drængrøfter i Nederskoven, og med de store mængder regn er stierne derfor ikke særlig farbare. To af de pæle med en blå pil, som skal vise vej til Tysinge stien, er revet op, og læner sig nu op ad tilfældige træer. Foreningens lille tavle med kort over Tysinge stien har fået en hård medfart og den har vi fjernet. Den er ikke til at redde.

Til gengæld har vi udarbejdet en mere udførlig folder, som fremover kan tages i den folderkasse, hvor vi også plejer at lægge folderen for Sporet ved Tølløse Skov. Kassen kan sagtens rumme det.

I den nye folder findes et oversigtskort over både Dyrehaven, Nederskoven og Tysingen. De to madpakkehuse er angivet med en mørkerød trekant, og det må siges, at det i Nederskoven er langt mindre nedslidt end det ved Skovfogedhuset.

Når arbejdet i skoven er overstået, og vi kan se, hvorvidt situationen har ændret sig efter kvægets ankomst, vil foreningen tage de to rutekort op til revision. Muligvis skal der placeres nogle nye pæle, men det nytter ikke ret meget lige nu.

Folderen kan ses under Stier.

Og den kan fås på biblioteket!

 

 

Information om arbejde i Tølløseskoven

Bestyrelsen tjekker sporet. (foto MAW)

 

 I forbindelse med et naturplejeprojekt med græsningsskov i Tølløseskoven, vil der fra januar 2020 blive fældet træer i den nordlige del af Tølløse Skov. Arbejderne sker for at fremme biodiversiteten ved afgræsning med kvæg. Fældningerne består hovedsageligt i at rydde nåletræer, som har ringe naturværdi og herefter lade disse områder springe i løvskov.

I forbindelse med arbejdet vil der være store maskiner i området. Der er fortsat adgang til skoven og stierne. Hvis det bliver nødvendigt at lukke stierne midlertidigt, vil der blive opsat skilte.


Vi kan kun håbe, at det ikke er dette smukke sted på Sporet, som skal holde for. Løvskov er fint, men lidt variation i skoven er at foretrække. Her tjekker bestyrelsen Sporet ved Tølløse Skov sammen med skovfogeden.