Aktivitetshuset lukket

Kommunen har lukket Aktivitetshuset frem til den 5. april 2021 og muligvis længere!

Møderne genoptaget

Torsdag den 8. oktober mødte ca 30 medlemmer til foredraget ved Henning Fought om Åmosens historie.

Henning Fought berettede om Åmosens tilblivelse og de seneste års bestræbelser på at få etableret en Naturpark.

Spor i Landskabet hat udarbejdet en udførlig brochure og vandrerute.  

 

Efter 12.marts

Efter mødet den 13. februar har foreningen måtte aflyse de fleste møder i Aktivitetshuset på grund af restriktionerne. 

Miniudflugten til Kongskilde blev aflyst.

Byvandringen i Kr. Eskilstrup måtte udskydes til 2021. 

Den fælles genforeningsfest (i samarbejde med Jernløse) måtte ligeledes opgives.

Busudflugten til Krudtmuseet blev gennemført med ... deltagere.

 

 

 

Referat fra mødet den 13. februar

Torsdag den 13. februar 2020

Foredragsholder Erik Aksel Ejner Lindgren.

Ca. 60 medlemmer og interesserede var mødt op for at høre foredraget om forskellige historiske steder. F.eks. nøjagtig 100 år senere besøgte vi sammen med Erik Lindgren Compiègne Skoven i Frankrig, hvor våbentilstanden for 1’ verdenskrig blev undertegnet i en togvogn og trådte i kraft 11-11-1918 kl. 11.  I Normandiet stod vi i den bunker, hvor major Pluskat i horisonten ”så” 5000 allierede skibe på D-dag den 6. juni 1944 – begyndelsen på enden af 2’ verdenskrig. Erik Lindgren har opsøgt de historiske steder helst 100 år, 70 år etc. efter begivenheden nøjagtig der, hvor historien blev skrevet. Det blev en rejse gennem det 19. århundredes krig- og fredsbestræbelser. Det blev en lang og vanskelig vej fra 1. verdenskrigs slutning til nedrivning af Berlinmuren.

 

 

REFERAT fra mødet den 9. januar

Lyksborg Slot

 

 

Foredragsholder : Lars Ringholm

 

Antal deltagere: 64

Når man får forklaret kongerækken af Lars Ringholm, kommer der uventede aspekter frem.

Emnet var ’Christian den IX – Europas svigerfar’, og det blev et foredrag i bedste folkehøjskoletradition. Ingen forstyrrende teknik eller flimrende billeder, bare fremragende god fortælling.

Hvor kom disse Glücksborgere fra? Og hvordan forholdt det sig med deres ret til den danske trone?

Man skal gå nogle generationer tilbage i kongerækken – helt til Christian III. Hans yngste søn, Friedrich var hertug af Sønderborg. Han så ikke ret meget fremtid i den titel, forlod landet og blev officer i den preussiske hær. For tro og loyal tjeneste blev han udnævnt til hertug af Beck, og opholdt sig for det meste i Østpreussen. Hans arvinger i flere led fortsatte som tro officerer, indtil Friedrich af Beck lagde sig ud med den preussiske konge og flyttede tilbage til Schlesvig-Holsten. Han var godt klar over, at han nedstammede i lige linie fra Christian III.

 

Friedrich af Sønderborg-Becks ældste søn, Vilhelm (1785-1831) blev dansk officer. Han var jævnaldrende med Frederik VI. I 1810 blev han gift med Louise Karoline, en søster til dronning Marie. Derudover var hun barnebarn af Frederik V. Adelstitlen hertug af Glücksburg var ledig og kongen ophøjede sin svoger til hertug af Glücksburg. Vilhelm og Louise fik 10 børn: 4 piger og 6 drenge, hvoraf de 5 gik i preussisk hhv. Schlesvig-Holstensk tjeneste. Det havde behaget kongen at "tillade Hs høifyrstelige Durchlauchtighed, Hertug Friedrich Wilhelm Paul Leopold til Slesvig-Holsten-Sønderburg Beck, for sig og hans samtlige ægte Descendentere, tillige at føre det hertugelige Navn og Titel, som Hertug af Glücksburg". Det er på baggrund af denne bestemmelse det danske kongehus fik navnet Glücksborgerne.

Vi kan se, at der reelt har været mange potentielle arvinger til den danske trone, og at Louise var tættere på tronen end sin mand. At Christian IX i 1851 blev valgt som kronprins, beror nærmest på tilfældigheder. Han var i Danmark, var en mand og til og med en fredelig mand – selskabelig dygtig, i stormagternes øjne totalt ufarlig, og kongen kunne lide ham. Det var en nøjsom officersfamilie, hvor de 6 børn fik en almindelig borgerlig opdragelse. Drengene blev officerer og pigerne lærte at styre en husholdning, de lærte at sy og tilberede og servere maden.

Det er denne fredelige officersfamilie, som ser sin verden omvæltet ved kronprinsvalget.

Gennem deres børn og børnebørn kom Christian IX og Louise til at præge de nu tilbageværende monarkier i Europa. Kan man mon kalde det officersfamiliens fortjeneste? Kun det hollandske og det svenske monarki er ikke nært forbundet med Glücksburgerne gennem giftermål.

 

Foredraget blev krydret med anekdoter og spændende små digressioner. F.eks. forklaringen på, hvorfor englænderne tog den danske flåde. Eller hvorfor prins Valdemar aldrig blev hertug eller for den sags skyld konge af Albanien (nej tak!), Bulgarien (nej tak - de var Grækenlands ærkefjender, og den græske konge var Valdemars yndlingsbror) eller Portugal (for langt væk!). Og den lidt triste historie om prinsesse Thyras uægte barn, som blev bortadopteret og aldrig fundet.

Eller den om maleriet af Christian IX med søn og sønnesøn og lille prins Frederik i hvid kjole!

Kong Frederik kunne ikke lide det, og maleriet kom til at hænge bag en dør. Nu er det kommet frem i lyset igen.